S’organitzen les activitats per mitjà del Patronat que ostenta, du a terme i realitza  totes les funcions.

Per les tasques  concretes de funcionament, organització interna, comptabilitat, i gestió administrativa s’utilitzen serveis externs.