La missió de l’entitat coincideix amb la seva finalitat i raó de ser.