La Fundació esta dirigida i governada per un Patronat composat per quatre patrons i un patró substitut. Els càrrecs són els de President, Secretari i un  Vocal. President és el Sr Baltasar Parera i Coll. Secretari el Sr Carles Font i Ausió. Vocal el Sr. Baltasar Parera Sanglas. Es Substitut el Sr.  Xavier Font Ausió.